112

0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

KHeavyHash

0.00000

Thuật toán

684.82 TH/s

0.00000

Pool Hashrate

348.87 P

0.00000

Mạng Difficulty

344.53 PH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

82998286

0.00000

Khai thác Khối

0.15488 $+5.04%

0.00000

Giá KAS

83%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

684.82 TH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu512 (2.2T) cho GPU
solo-kas.2miners.com:3030
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
solo-kas.2miners.com:3333
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
solo-kas.2miners.com:3434
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
solo-kas.2miners.com:3535
Hoạt động
Hoa Kỳ512 (2.2T) cho GPU
us-solo-kas.2miners.com:3030
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
us-solo-kas.2miners.com:3333
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
us-solo-kas.2miners.com:3434
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
us-solo-kas.2miners.com:3535
Hoạt động
Châu Á512 (2.2T) cho GPU
asia-solo-kas.2miners.com:3030
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
asia-solo-kas.2miners.com:3333
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
asia-solo-kas.2miners.com:3434
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
asia-solo-kas.2miners.com:3535
Hoạt động