116

0.00000

Online rudari

KHeavyHash

0.00000

Algoritam

907.46 TH/s

0.00000

Hashrate bazena

342.84 P

0.00000

Mreža poteškoća

338.58 PH/s

0.00000

Mreža hashrate

0.00000

Poslednji blok

83005044

0.00000

Blok rudarenja

0.15550 $+4.33%

0.00000

Cena KAS

169%

0.00000

Sreća

1.5%

0.00000

Provizija bazena

0.00000

Nagrada bloka

Hashrate bazena

907.46 TH/s

Odaberite svoj server za rudarenje:

RegijaPoteškoće udelaServerStatus
Evropa512 (2.2T) za GPU
solo-kas.2miners.com:3030
Aktivan
512 (2.2T) za KS0
solo-kas.2miners.com:3333
Aktivan
4096 (17.59T) za KS1/KS2
solo-kas.2miners.com:3434
Aktivan
16384 (70.3T) za KS3/KS3L
solo-kas.2miners.com:3535
Aktivan
SAD512 (2.2T) za GPU
us-solo-kas.2miners.com:3030
Aktivan
512 (2.2T) za KS0
us-solo-kas.2miners.com:3333
Aktivan
4096 (17.59T) za KS1/KS2
us-solo-kas.2miners.com:3434
Aktivan
16384 (70.3T) za KS3/KS3L
us-solo-kas.2miners.com:3535
Aktivan
Azija512 (2.2T) za GPU
asia-solo-kas.2miners.com:3030
Aktivan
512 (2.2T) za KS0
asia-solo-kas.2miners.com:3333
Aktivan
4096 (17.59T) za KS1/KS2
asia-solo-kas.2miners.com:3434
Aktivan
16384 (70.3T) za KS3/KS3L
asia-solo-kas.2miners.com:3535
Aktivan