115

0.00000

Копачи Онлайн

KHeavyHash

0.00000

Алгоритъм

902.51 TH/s

0.00000

Пул Хашрейт

0.00000

Последен Блок

83005480

0.00000

Блок Копаене

0.15550 $+4.33%

0.00000

Цена KAS

7%

0.00000

Късмет

1.5%

0.00000

Такса Пул

0.00000

Блок Награда

Пул Хашрейт

902.51 TH/s

Изберете Вашият сървър за копаене:

ОбластДялова трудностСървърСтатус
Европа512 (2.2T) за GPU
solo-kas.2miners.com:3030
Активен
512 (2.2T) за KS0
solo-kas.2miners.com:3333
Активен
4096 (17.59T) за KS1/KS2
solo-kas.2miners.com:3434
Активен
16384 (70.3T) за KS3/KS3L
solo-kas.2miners.com:3535
Активен
Сащ512 (2.2T) за GPU
us-solo-kas.2miners.com:3030
Активен
512 (2.2T) за KS0
us-solo-kas.2miners.com:3333
Активен
4096 (17.59T) за KS1/KS2
us-solo-kas.2miners.com:3434
Активен
16384 (70.3T) за KS3/KS3L
us-solo-kas.2miners.com:3535
Активен
Азия512 (2.2T) за GPU
asia-solo-kas.2miners.com:3030
Активен
512 (2.2T) за KS0
asia-solo-kas.2miners.com:3333
Активен
4096 (17.59T) за KS1/KS2
asia-solo-kas.2miners.com:3434
Активен
16384 (70.3T) за KS3/KS3L
asia-solo-kas.2miners.com:3535
Активен